Przetargi

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Bodzanów 469.1 podpisane

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Bodzanów 469.1

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Chodkowo 76.11 podpisane

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Chodkowo 76.11

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Stanowo podpisane

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Stanowo

Informacja o wyniku I-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości działka 63/2 Łętowo

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości działka 63/2 Łętowo

Transmisja z otwarcia ofert na zadanie pn. ,,Dostawa kruszywa naturalnego łamanego typu dolomit z transportem do utwardzenia i remontu dróg gminnych w ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego w 2020 r.’’ z dnia 08.06.2020 r.

Informacja o wyniku III przetargu ustnego nieograniczonego dz. 469.1 Bodzanów

Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego dz. 39.1 Leksyn

Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dz. 41 Leksyn

Informacja o osobach zakwalifikowanych do udziału w przetargu ograniczonym Leksyn 39/1

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego – pożarniczego Jelcz 315

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży działki 63 w miejscowości Łętowo

Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym dz. 39/1

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dz. 41

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym dz. 469/1 Bodzanów – młyn

Informacja o wyniku II-go przetargu ustnego nieograniczonego dz. 469/1 Bodzanów – młyn

Informacja o wyniku I –go przetargu ustnego nieograniczonego dz. 63/2 Łętowo

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży działek 39/1 i 41 w miejscowości Leksyn

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym dz. 63/2 Łętowo – szkoła

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym dz. 469/1 Bodzanów – młyn

Informacja o wyniku I przetargu – młyn

Ogłoszenie o zamiarze dzierżawy

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Łętowo

Ogłoszenie o zamiarze najmu

Ogłoszenie o I przetargu – młyn

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży Bodzanów 469/1

Informacja o wyniku I przetargu Cieśle 115/25

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Sprzedaż samochodu specjalnego-pożarniczego marki Jelcz 004”

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu specjalnego – pożarniczego

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

Ogłoszenie o I przetargu Cieśle 115/25

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Informacja o wyniku I przetargu – działki Leksyn

Informacja o wyniku I przetargu – działki Mąkolin

Informacja o wyniku I przetargu – działki Stanowo

Informacja o wyniku I przetargu – działka Wiciejewo 81

Informacja o wyniku I przetargu – działka Wiciejewo 68

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. : „Sprzedaż autobusu marki Jelcz L90 M/S”

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. : „Sprzedaż agregatu prądotwórczego”

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Ogłoszenie o sprzedaży agregatu prądotwórczego

Ogłoszenie o sprzedaży autobusu

Ogłoszenie o I przetargu Leksyn 39/1 2018

Ogłoszenie o I przetargu Leksyn 41 2018

Ogłoszenie o I przetargu Stanowo 45 2018

Ogłoszenie o I przetargu Mąkolin 114/18 2018

Ogłoszenie o I przetargu Wicicejewo 81 2018

Ogłoszenie o I przetargu Wicicejewo 71, 72, 74 2018

Ogłoszenie o I przetargu Wicicejewo 68 2018

Ogłoszenie o I przetargu Reczyn 256/1 2018

Ogłoszenie o I przetargu Chodkowo 76/6 2018

Informacja – działka 681 Bodzanów

Informacja o wynikach przetargu – działki Stanowo

Zakup sprzętu technicznego dla Urzędu Gminy w Bodzanowie

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn.: „Sprzedaż ciągnika rolniczego marki URSUS C-360 3P”

Ogłoszenie o sprzedaży ciągnika rolniczego

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki w miejscowości Bodzanów

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Stanowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych działek w miejscowości Stanowo

Informacja o wyniku przetargu ustnego ograniczonego

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego

Informacja o wyniku przetargu pisemnego ofertowego na sprzedaż kuchni polowej

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Białobrzegach

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Chodkowo

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki w miejscowości Leksyn

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki w miejscowości Leksyn

Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek w Mąkolinie

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Mąkolinie

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Białobrzegach

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek w Białobrzegach

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Chodkowo

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości w miejscowości Leksyn

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek w Mąkolinie

Informacja o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek w Białobrzegach

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Mąkolinie

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w Białobrzegach

Informacja o unieważnieniu I przetargu ustnego nieograniczonego

Ogłoszenie o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Reczyn

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości we wsi Reczyn

Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości w Białobrzegach i Mąkolinie