Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania dofinansowanego ze środków powiatu płockiego