Ważna informacja dla osób uczestniczących w wypadku autokaru w Konstantynowie

Informujemy, że w porozumieniu z Komendą Powiatową Policji w Aleksandrowie Kujawskim ustalono, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 czerwca 2018 r. w godz. 11:00-14:00 będą do odbioru bagaże osób uczestniczących w wypadku autokaru w Konstantynowie. Bagaże można odebrać w budynku Gminnego Centrum Informacji /przy stawie/. Osoby odbierające bagaże muszą mieć przy sobie dowód tożsamości.

Nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Kierownik Biura Powiatowego w Płocku ARiMR przypomina, że do 25.06.2018 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce Czytaj więcej