Referendum gminne

Postanowienie Nr 7/2016 Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 4 marca 2016 r. o przeprowadzeniu referendum gminnego

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku z dnia 7 marca 2016 r. o uprawnieniach przysługujących osobom niepełnosprawnym uprawnionym w referendum gminnym

Terminy czynności dotyczących udziału osób niepełnosprawnych w referendum

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Wniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum (dot. osób niepełnosprawnych

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 9 marca 2016 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 22 marca 2016 r.

Gminna Komisja ds. Referendum

Obwodowe Komisje ds. Referendum

Skład Gminnej Komisji ds. Referendum w Bodzanowie

Skład Obwodowych Komisji ds. Referendum

Obwodowe Komisje ds. Referendum na terenie Gminy Bodzanów rozpoczynają pracę w dniu 24 kwietnia 2016 r. o godzinie 600.

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego – w sprawie odwołania Wójta Gminy Bodzanów

Protokół ustalenia wyniku referendum gminnego – w sprawie odwołania Rady Gminy Bodzanów