Remont Pomnika 13-tu Straconych

Pomnik 13-stu Straconych

Pomnik 13-tu Straconych przed remontem