Organizacje pozarządowe

Aktualizacja

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nowym Kanigowie

Huragan Bodzanów

LKS „Relax” Nowe Miszewo

Ludowy Klub Sportowy „Wisła”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej”

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Nowe Kanigowo „Nasza Szkoła”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Gniazdo”

Stowarzyszenie „Twoja Gmina” w Bodzanowie

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Solaris”

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOKÓŁ w Bodzanowie

Stowarzyszenie Coraz Lepsze

Ochotnicze Straże Pożarne

Polski Związek Wędkarski, Okręg Płocko-Włocławski, Koło Nr 103 w Bodzanowie

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Nr 1 w Bodzanowie

Polski Związek Emerytów i Rencistów – Koło Nr 6 w Nowym Miszewie