Do Sejmu i Senatu RP 2019

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie kandydata na członka OKW – uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców