Wybory Prezydenta RP 2020

Zarządzenie nr 75/2020 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zarządzenie nr 74/2020 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Komunikat komisarzy wyborczych w Płocku I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków niepowołanych obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP w 2020 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Prezydenta

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 14 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie nr 44/2020 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 32/2020 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów – zgłoszenia do OKW

Pismo Wójta Gminy Bodzanów do Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w ponownym głosowaniu

Informacja o sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu

Zarządzenie nr 32/2020 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Zarządzenie nr 31/2020 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Informacja Wójta Gminy Bodzanów – wykaz miejsc do plakatowania

Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej