Wybory 28.06.2020

Informacja o godzinach pracy komisji

Postanowienie Nr 308/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w gminie Bodzanów

Postanowienie Nr 280/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w gminie Bodzanów

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2020 r.

Postanowienie Nr 110/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w gminie Bodzanów

Plakat – głosujmy bezpiecznie

Informacja o godzinach pracy komisji

Adresy skrzynek wyborczych (skrzynek pocztowych)

Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej nr 24 w Płocku z dnia 17 czerwca 2020 r.

Postanowienie nr 103/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Prezentacja szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych – kwalifikacja ważności głosu

Protokół szkoleniowy

Prezentacji szkoleniowa dla członków obwodowych komisji wyborczych –  jest to wyłącznie materiał szkoleniowy, a wiążące są wytyczne Państwowej Komisji Wyborczej

Wniosek  o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Postanowienie nr 69/2020 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Bodzanów

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 12 czerwca 2020 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 10 czerwca 2020 r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 9 czerwca 2020 r. o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach Prezydenta RP

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja PKW o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Komunikat w sprawie zgłoszeń kandydatów do OKW

Druk zgłoszenie wyborcy do ObKW

Druk zgłoszenie do ObKW – komitet

Zgłoszenie zamiaru głosownia korespondencyjnego za granicą

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju

Informacja PKW

Kalendarz wyborczy

Ustawa o zasadach organizacji wyborów