Referat Inwestycji

Wniosek o scedowanie decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o wydanie opinii lokalizacyjnej

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy celu publicznego

Wniosek o wydanie zaświadczenie o przeznaczeniu nieruchomości w planie lub studium

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego budynku

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział

Wniosek o rozgraniczenie

Wniosek o zaopiniowanie wstępnego podziału