Referat Inwestycji

WNIOSEK O PRZENIESIENIE PRAW DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY BĄDŹ DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

WNIOSEK O WYDANIE OPINII LOKALIZACYJNEJ

WNIOSEK O WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z PLANU MIEJSCOWEGO

WNIOSEK O ZMIANĘ DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY BĄDŹ DECYZJI CELU PUBLICZNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W PLANIE BĄDŹ W STUDIUM

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKU

WNIOSEK O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ

WNIOSEK ZGŁOSZENIA ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEW I KRZEWÓW

WNIOSEK O ZAOPINIOWANIE WSTĘPNEGO PROJEKTU PODZIAŁU