Rada Gminy

Rada Gminy Bodzanów VII kadencji, wybrana w dniu 16 listopada 2014 r.

1. Różański Paweł – Przewodniczący Rady Gminy
2. Nowak Dariusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Jankowski Paweł – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
4. Błaszczak Bogusław
5. Dalkiewicz Zofia
6. Gocek Czesław
7. Bielski Stanisław
8. Kalinowski Tadeusz
9. Leonarczyk Wiesław
10.Lewandowski Krzysztof
11. Niedzielski Waldemar
12. Pakieła Alicja
13. Zakrzewska Renata
14. Żaglewska Małgorzata
15. Rokicki Stanisław

 

EWIDENCJA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W BODZANOWIE – VII KADENCJI W LATACH 2014-2018

I. KOMISJA REWIZYJNA

1. Bielski Stanisław – Przewodniczący

2. Dalkiewicz Zofia

3. Kalinowski Tadeusz

II. KOMISJA PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Żaglewska Małgorzata – Przewodnicząca

2. Pakieła Alicja

3. Zakrzewska Renata

4. Różański Paweł

III. KOMISJA ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Leonarczyk Wiesław – Przewodniczący

2. Nowak Dariusz

3. Gocek Czesław

4. Niedzielski Waldemar

IV. KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

1. Jankowski Paweł – Przewodniczący

2. Lewandowski Krzysztof

3. Błaszczak Bogusław

4. Rokicki Stanisław