Kontakt

www.bodzanow.pl
gmina@bodzanow.pl

Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

tel (24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083
fax (24) 2607065

NIP:774-23-06-229
REGON:000536344

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30,
Środa 8.30-16.30
Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7
NIP 774-32-11-034
Regon 611015626

Numer konta bankowego w Vistula Bank Spółdzielczy w Wyszogrodzie

57 9011 0005 0970 0547 2000 0500 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

06 9011 0005 0970 0547 2000 0060 – czynsze, podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia, opłata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone pełnomocnictwo

49 9011 0005 0970 0547 2000 0450 –pobór wody i odprowadzenie ścieków

09 9011 0005 0970 0547 2000 0200 –dotacje, udziały, rozliczenia z US, wadium

Numery telefonów

Skarbnik Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 132

Sekretarz Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 123

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 150, 151, 152

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 135

Referat Podatkowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 134

Referat Budżetowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 133

Referat Inwestycji
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 130, 138
605 204 501
501 320 660

Referat Infrastruktury
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 129
501 703 399
504 251 212

Wodociągi i Kanalizacja Gminy Bodzanów
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 140, 142

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
24 386 27 26
515 557 429

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
(24) 2607006 wew. 131, 143, 144, 145
(24) 2607738 wew. 131, 143, 144, 145
(24) 2607083 wew. 131, 143, 144, 145
Fax. (24) 2607065
797 961 992

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie
(24) 2607257
Filia w Miszewie Murowanym
(24) 2607013

Bezpłatne porady prawne udzielane są w czwarty czwartek miesiąca, w godz. 16-17 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżury w ostatni, czwartek miesiąca, w godz. 9 – 11, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów.