Kontakt

www.bodzanow.pl
gmina@bodzanow.pl

Urząd Gminy Bodzanów
ul. Bankowa 7
09-470 Bodzanów

tel (24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083
fax (24) 2607065

NIP:774-23-06-229
REGON:000536344

Godziny pracy Urzędu Gminy
Poniedziałek – Piątek 7.30-15.30,
Środa 8.30-16.30
Gmina Bodzanów
ul. Bankowa 7
NIP 774-32-11-034
Regon 611015626

Numery kont bankowych
BS Ciechanów o/Bodzanów

09 8213 1018 2002 0600 0156 0001 – pobór wody i odprowadzanie ścieków, czynsze, dotacje i rozliczenia z US

37821310182002060001560079 – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

89821310182002060001560016 – podatek od nieruchomości, podatek rolny, opłata skarbowa, opłata za wydanie zaświadczenia, opłata za wydanie odpisów aktów USC, opłata za złożone pełnomocnictwo, wadium

Numery telefonów

Skarbnik Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 132

Sekretarz Gminy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 123

Referat Organizacyjny
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 121, 124, 127, 128
515 557 469

Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 135

Referat podatkowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 134

Referat Budżetowy
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 133

Referat Inwestycji
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 130, 138
605 204 501
501 320 660

Wydział Gospodarki Komunalnej
(24) 2607006, (24) 2607738, (24) 2607083 wew. 129
501 703 399
504 251 212

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Bodzanowie
24 386 27 26
515 557 429

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie
(24) 2607006 wew. 131, 143, 144, 145
(24) 2607738 wew. 131, 143, 144, 145
(24) 2607083 wew. 131, 143, 144, 145
Fax. (24) 2607065
797 961 992

Gminna Biblioteka Publiczna w Bodzanowie
(24) 2607257
Filia w Miszewie Murowanym
(24) 2607013

Bezpłatne porady prawne udzielane są w czwarty czwartek miesiąca, w godz. 16-17 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów pełni dyżury w ostatni, czwartek miesiąca, w godz. 9 – 11, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Bodzanów.