Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW ORAZ REJESTRU PESEL

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

CEIDG-1

CEIDG-MW

CEIDG-PN

CEIDG-POPR

CEIDG-RB

CEIDG-RD

CEIDG-SC

INSTRUKCJA CEIDG