Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

CEIDG-1 od 20.05.2017

CEIDG-MW od 20.05.2017

CEIDG-PN od 20.05.2017

CEIDG-POPR 20.05.2017

CEIDG-RB od 20.05.2017

CEIDG-RD od 20.05.2017

CEIDG-SC_W1-8-3_2017-04-10

INSTRUKCJA CEIDG 06.06.2016