Urząd Stanu Cywilnego – Referat Spraw Obywatelskich

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK O WYDANIE DOWODU OSOBISTEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW, REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW

WNIOSEK O WYDANIE ODPISU SKRÓCONEGO, ZUPEŁNEGO, WIELOJĘZYCZNEGO AKTU URODZENIA, MAŁŻEŃSTWA, ZGONU

ZGŁOSZENIE POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE POBYTU STAŁEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO

ZGŁOSZENIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

CEIDG-1 od 25.05.2018

CEIDG-MW od 30.04.2018

CEIDG-PN od 30.04.2018

CEIDG-POPR 30.04.2018

CEIDG-RB od 30.04.2018

CEIDG-RD od 30.04.2018

CEIDG-SC_W1-8-3 od 30.04.2018

INSTRUKCJA CEIDG od 30.04.2018