SUW Leksyn

Sprawozdanie z badań z dnia 10.03.2020 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 19.12.2018 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 4.10.2018 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 31.12.2017 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 8.03.2017 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 31.12.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 19.12.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 20.09.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 14.12.2015 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 24.09.2015 r.