Samorządowe 2018

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i terminów przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych na obszarze działania Komisarzy Wyborczych w Płocku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 16 sierpnia 2018 roku

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie podziału województwa mazowieckiego na okręgi wyborcze, ich granic i numerów, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz siedziby Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 20 sierpnia 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 22 sierpnia 2018 roku

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 6 września 2018 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Postanowienie Nr 191/2018 w sprawie powołanie Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzanowie

Postanowienie Nr 231/2018 w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzanowie z dnia 11 września 2018 r.

Uchwała nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzanowie z dnia 11 września 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzanowie z dnia 11 września 2018 r.

Uchwała nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Bodzanowie z dnia 11 września 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 17.09.2018 r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 17.09.2018 r.