Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Anonimowa opinia osoby uprawnionej o  udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim

Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej na odległość

Ogłoszenie o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego

Zawieszenie porad prawnych udzielanych osobiście

Komunikat Starosty Płockiego

Zgłoszenie porady na odległość

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej 2020 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2020 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2020 r.