POWOŁANIE NOWEGO MIEJSKIEGO KOMENDANTA POLICJI W PŁOCKU ORAZ MEDAL DLA WÓJTA GMINY BODZANÓW

W dniu 19.07.2017 w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku odbyło się uroczyste powołanie na stanowisko nowego Miejskiego Komendanta Policji oraz jego zastępcy. Komendantem został nadkom. Sławomir Żelechowski zaś jego zastępcą kom. Marek Kozanecki . Oficjalnego przekazania obowiązków dokonał Komendant Wojewódzki w Radomiu insp. Tomasz Michułka. Na dzisiejsze uroczystości został zaproszony Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski, Czytaj więcej

SPOTKANIE Z UCZESTNIKAMI FLISU Z OKAZJI ROKU RZEKI WISŁY

          18 lipca 2017 r. gościliśmy w Kępie Polskiej członków  Bractwa Flisackiego  p.w. Św. Barbary z Ulanowa.  Była to jedna z okazji do uczestniczenia w obchodach Roku Rzeki Wisły, a także poznanie tradycji flisaków, historii flisactwa, promocji zapomnianego zawodu,  ich strojów i  obrzędów.

IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi. W ramach konkursu Kapituła Czytaj więcej