Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bodzanów w 2019 r.

Etap 1

Etap 2