Związek Gmin Regionu Płockiego ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

ZWIĄZEK GMIN REGIONU PŁOCKIEGO

ogłasza

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: Młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO, 1 etat

Więcej informacji dostępnych na stronie http://zgrp.bip.org.pl/ w zakładce Nabór pracowników bądź pod numerem tel. 024 366 04 29

Oferty należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem –  „Nabór na stanowisko: młodszego referenta ds. organizacji i rozliczania systemu GO– ogłoszenie nr 6/2017 z dnia 11.10.2017 roku” na adres: Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock  w nieprzekraczalnym terminie 10 dni roboczych od daty ukazania się ogłoszenia tj. do 25.10.2017 roku.

Ogłoszenie

Regulamin

Komisja

Kwestionariusz osobowy kandydata

Oświadczenia