Zaproszenie do udziału w debacie nad dokumentem – „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2019-2023”

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie nad dokumentem – „Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Bodzanów na lata 2019-2023”.

Spotkanie odbędzie się dn. 18 września br. o godz. 15:30 w sali posiedzeń w Urzędzie Gminy w Bodzanowie.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dotyczącego części Bodzanowa oraz miejscowości Cieśle i Chodkowo. Uczestnicy będą mieli możliwość zgłoszenia swoich uwag do treści dokumentu.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorców do udziału w spotkaniu.