Informacja dot. odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bodzanów

Informacja dot. odbioru odpadów pochodzących z gospodarstw rolnych z terenu Gminy Bodzanów

Otrzymaliśmy następujące oferty:

Firma Remondis Sp. z o.o., Oddział Płock, ul. Przemysłowa 32

Telefon kontaktowy:  (24) 268-10-60

Koszty odbioru i zagospodarowania są następujące:

– folia porolnicza – 750 zł netto/ 1 Mg,

– worki po nawozach – 2,5 zł netto za kg.

Firma Wtórnix Andrzej Szymankiewicz, ul. Sońska 18 06-400 Ciechanów

Telefon kontaktowy : 513-776-045

Koszty odbioru i zagospodarowania odpadów uzależnione są od ilości i jakości odbieranej folii, jej przygotowania.

Zasady odbioru przez firmę Wtórnix

Przed odbiorem podpisują Państwo zlecenie, firma wystawia fakturę proforma, odbierana jest folia i wystawiana karta przekazania odpadu. Korzystnym byłoby zgłaszanie osób chętnych do sołtysa danej miejscowości i wówczas kontakt z firmą celem zebrania większej ilości osób chętnych co wiązało by się z obniżeniem kosztów odbioru i transportu odpadów.

Warunki odbioru przez firmę Wtórnix

  1. Folia powinna być zbierana i magazynowana w taki sposób, aby zapobiegać
    jej zanieczyszczaniu,
  2. W celu przyspieszenia załadunku folia winna być pakowana w opakowanie zbiorcze, np. worek big bag,
  3. Zapewnienie dojazdu do opakowań foliowych dla samochodu ciężarowego ( auto typu śmieciarka ),
  4. Konieczne jest odrębne zbieranie poszczególnych rodzajów folii ( folia
    po sianokiszonce – „baloty” i folia popryzmowa tzw. „krówka „) w celu uniknięcia nadmiernego zanieczyszczenia folii,
  5. Odbiór folii popryzmowych odbywa się jedynie odpłatnie, koszt odbioru uzależniony od aktualnej ceny na rynku.