Rozpoczęcie procedury projektowej na budowę sieci gazowej na terenie części gminy Bodzanów

Zgodnie z informacją przesłaną do urzędu Polska Spółka Gazowa rozpoczyna procedurę projektową na budowę sieci gazowej na terenie części gminy Bodzanów. Realizacja została podzielona na dwa zadania, pierwsze to budowa sieci w Białobrzegach, drugi to budowa sieci w Łagiewnikach, Borowicach, Nowym Miszewie, Miszewie Murowanym, Niesłuchowie i Kłaczkowie. Z informacji uzyskanej podczas rozmowy z osobą zajmującą Czytaj więcej

REALIZACJA INWESTYCJI

W ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014, Gmina Bodzanów rozpoczęła realizację inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Bodzanów”. Gmina Bodzanów podpisała w dniu 23.07.2015 r. umowę z wykonawcą. Zadanie obejmuje docieplenie budynku Zespołu Placówek Oświatowych i Publicznego Gimnazjum w Nowym Miszewie, wraz z modernizacją kotłowni.