Rozpoczęcie procedury projektowej na budowę sieci gazowej na terenie części gminy Bodzanów

Zgodnie z informacją przesłaną do urzędu Polska Spółka Gazowa rozpoczyna procedurę projektową na budowę sieci gazowej na terenie części gminy Bodzanów. Realizacja została podzielona na dwa zadania, pierwsze to budowa sieci w Białobrzegach, drugi to budowa sieci w Łagiewnikach, Borowicach, Nowym Miszewie, Miszewie Murowanym, Niesłuchowie i Kłaczkowie. Z informacji uzyskanej podczas rozmowy z osobą zajmującą się tym działaniem projekty mają być gotowe już na przełomie 2019-2020 rok.