Wypadek pod Konstatynowem

Łącząc się w żałobie i smutku, Rodzinom i bliskim dwóch kobiet tragicznie zmarłych w wypadku pod Konstantynowem w dniu 18 czerwca 2018 r., składamy wyrazy głębokiego współczucia. Jerzy Staniszewski WÓJT GMINY BODZANÓW wraz z pracownikami Urzędu Gminy Bodzanów

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dotyczące Samorządowej Polityki Senioralnej na Mazowszu

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne odbyło się 8 listopada br. w Sali Konferencyjnej im. Polskiej Organizacji Zbrojnej Urzędu Gminy w Bodzanowie. W spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski wraz z pracownikami oraz seniorzy z Gminy Bodzanów. Gośćmi specjalnymi, którzy uświetnili a zarazem poprowadzili spotkanie byli specjaliści z zakresu  wdrażania polityki senioralnej na Mazowszu: p. Łukasz Wodowski z Czytaj więcej