Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji Dnia Strażaka życzę wszystkim członkom OSP i funkcjonariuszom PSP dużo zdrowia, pomyślności, wytrwałości, męstwa i satysfakcji z wykonywania zawodu obdarzonego tak wielkim zaufaniem społecznym. Składam wyrazy uznania za trud i ryzyko, jakie podejmujecie w ochronie życia i mienia ludzkiego. Być strażakiem to wciąż niezwykłe wyzwanie, zaszczyt i obowiązek. To bezinteresowna służba innym, ciągła praca nad sobą i doskonalenie własnych umiejętności.

Niech podejmowane działania przyniosą wiele satysfakcji i będą inspiracją do dalszych działań, w myśl strażackiej dewizy „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

Wójt Gminy Bodzanów

Jerzy Staniszewski