Informacja o planowanych przerwach w dostawach wody

Z uwagi na utrzymujące się upały oraz bardzo duże rozbiory wody Wodociągi i Kanalizacja informuje o planowanych przerwach  w dostawach wody w celu napełnienia zbiorników retencyjnych na Stacjach Uzdatniania Wody. Przerwy planowane są w godz. od 19:00 do 22:00 na terenie całej Gminy począwszy od 11.06.2019 r. do odwołania. Jednocześnie prosimy o wykorzystywanie wody na cele bytowo gospodarcze i zaniechanie podlewania trawników.