Konsultacje w sprawie nowych statutów sołectw

Szanowni Państwo,

w sołectwach na terenie naszej gminy rozpoczęły się konsultacje w sprawie zmiany statutów sołectw. Wzór nowego statutu został przekazany sołtysom w dniu 8 lutego 2019 r.

Sołtysi zobowiązani są do udostępnienia mieszkańcom sołectwa treści projektu statutu, poprzez jego wywieszenie na tablicy ogłoszeń lub w innym dostępnym miejscu.

Kolejnym etapem jest zebranie  mieszkańców sołectwa w celu wydania opinii lub zgłoszenia wniosków w przedmiocie treści otrzymanego projektu statutu Sołectwa.

Zachęcam Państwa do udziału w tych konsultacjach.

 

Jerzy Staniszewski

                                                                                                          Wójt Gminy Bodzanów