Jubileusz 90-lecia Ligi Ochrony Przyrody w Powiecie Płockim

« 1 z 18 »

7 września 2018 r. odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 90 – lecia Ligi Ochrony Przyrody w Powiecie Płockim. W uroczystości tej brał udział Wójt Gminy Bodzanów wraz z członkami Oddziału Ligi Ochrony Przyrody w Bodzanowie.

Wójt Gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski w podziękowaniu za pracę z dziećmi i młodzieżą w zakresie edukacji ekologicznej oraz współpracę z Urzędem Gminy w Bodzanowie na rzecz ochrony środowiska wyróżnił Dyplomem następujących członków LOP Oddział w Bodzanowie:

– Panią Marzenę Janowską Prezesa Zarządu Oddziału LOP  w Bodzanowie oraz Opiekuna Koła LOP przy Szkole Podstawowej im. kpr. Feliksa Ignacego Grabowskiego w Bodzanowie;

– Panią Beatę Chojnacką Wiceprezesa Zarządu Oddziału LOP  w Bodzanowie oraz Opiekuna Koła LOP przy Publicznym Gimnazjum im. Polskiej Organizacji Zbrojnej w Bodzanowie;

– Panią Renatę Jóźwiak Skarbnika Zarządu Oddziału LOP w Bodzanowie.

Następnie, w uznaniu zasług w dziedzinie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej, w podziękowaniu za ofiarną współpracę i osobiste oraz społeczne zaangażowanie w realizację zadań statutowych LOP Pan Aleksander Niweliński Członek Zarządu LOP Okręgu w Płocku oraz Pani Urszula Mielczarek Wiceprezes Zarządu Okręgu LOP Okręg w Płocku dokonali wręczenia Dyplomów Jubileuszowych 90 – lecia LOP członkom LOP Oddział w Bodzanowie.