XLI Sesja Rady Gminy Bodzanów – budżetowa

28 grudnia br. miała miejsce jedna z  najistotniejszych sesji Rady Gminy Bodzanów  w roku 2017, a mianowicie głosowanie nad projektem budżetu na 2018 rok.  Jest to moment, w którym poprzez podniesienie ręki radni popierają, bądź nie,  kierunki rozwoju gminy i realizację strategicznych inwestycji mających na  celu polepszenie jakości życia mieszkańców. Przyszłoroczny budżet zakłada szereg inwestycji, w tym.: budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Bodzanów, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Bodzanowie, budowę kanalizacji sanitarnej i drogi w miejscowości Białobrzegi (około 4 km), budowę hali sportowo-widowiskowej w Chodkowie, chodnika w Miszewie, budowę szeregu dróg, a także remonty obiektów szkolnych.  Mimo gorącej dyskusji nad przedłożonym projektem budżetu przez wójta, za przyszłorocznym budżetem opowiedziało się 13-stu z 14-stu obecnych podczas sesji radnych. Niestety, nie dla wszystkich radnych cała Gmina Bodzanów i jej mieszkańcy stanowią wspólne dobro, od głosu podobnie jak w roku ubiegłym wstrzymał się radny okręgu Białobrzegi.