73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia o godzinie 17.00 w związku z 73 rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie Gminy Bodzanów zostaną uruchomione syreny alarmowe w celu oddania hołdu i uczczenia pamięci poległych

1 sierpnia  2017 roku mija 73 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Był  to największy zryw militarny w okupowanej przez Niemców Europie. Nierówna walka trwała 63 dni.

1 sierpnia 1944 r. – po latach nieludzkiej i zbrodniczej okupacji niemieckiej, która każdego dnia przynosiła nowe zbrodnie – warszawiacy chwycili za broń. Bitwa o Warszawę przyniosła zagładę miasta, śmierć  około 200  tys. ludności cywilnej, 18 tysięcy zabitych i około 25 tysięcy rannych żołnierzy.

Wśród zabitych przeważała młodzież, w tym większość to kwiat warszawskiej inteligencji.  Po stronie niemieckiej straty wynosiły 17 tysięcy zabitych i 9 tysięcy rannych.

Zniszczony został wielowiekowy dorobek kulturalny i materialny. 85% miasta leżało w gruzach.