Lokalny konkurs grantowy „Działaj Lokalnie”

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem” we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Płocku, Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce ogłasza Lokalny Konkurs Grantowy w ramach Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Termin składania wniosków upływa 28 maja 2017r.

Harmonogram min 3-miesięcznego, max. 6-miesięcznego projektu jest przewidziany na okres między 28 maja 2017r. – 15 grudnia 2017r.

W Konkursie mogą wziąć udział te organizacje i instytucje oraz grupy, które mają siedzibę w gminach: Brudzeń Duży, Stara Biała, Bielsk, Drobin, Radzanowo, Staroźreby, Bulkowo, Słupno, Bodzanów, Mała Wieś, Wyszogród, Łąck, Nowy Duninów, Gąbin, Słubice Miastach: Gąbin, Drobin, Wyszogród i planują prowadzić działania na terenie jednej z wymienionych gmin.

Wnioski należy składać poprzez generator dostępny na system.dzialajlokalnie.pl

Na naszej stronie
http://www.mlodzirazem.pl/dzialajlokalnie
umieściliśmy informacje, regulamin i link do generatora

W ramach Programu DZIAŁAJ LOKALNIE wspieramy projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia. W rezultacie podejmowane działania mają przyczyniać się do budowania lokalnego kapitału społecznego.

Jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

W konkursie nie będą finansowane działania akcyjne i jednorazowe wydarzenia (trwające krócej niż 3 miesiące). Natomiast wysoko oceniane będą projekty, które proponują nowe działania lub nową ofertę dla mieszkańców, albo włączają nowe środowiska w prowadzone wcześniej działania. Zatem od wnioskodawców oczekujemy nowych pomysłów, nowych ofert, które mogą być adaptacją działań podejmowanych przez inne środowiska lub zupełnie nową propozycją. Składane do konkursu projekty mogą być natomiast rozwinięciem wcześniej podjętych działań.

Informacji udzielają: Iwona Marczak i Dariusz Winiarski
tel./fax 24 268 37 74
e-mail: fundusz@mlodzirazem.pl
facebook.com/flzpmlodzirazem

Fundacja „Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej Młodzi Razem”
Kontakt:
ul. 1 Maja 7C, 09-402 Płock
24 268 37 74
www.mlodzirazem.pl