Zmiany w systemie znakowania trzody chlewnej

W związku ze zmianą ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, która weszła w życie 18 października br., zmianie uległ sposób wypełniania dotychczasowych druków dotyczących świń oraz sposób znakowania świń:

  1. Świnie urodzone w siedzibie stada znakowane są w terminie 30 dni kolczykiem na lewym uchu, a fakt oznakowania należy zgłosić w terminie 7 dni;
  1. W przypadku, gdy świnia została przemieszczona do siedziby stada innej niż siedziba urodzenia świnia przebywa w niej dłużej niż 30 dni, posiadacz świni jest obowiązany dodatkowo oznakować te świnię przez wytatuowanie numeru identyfikacyjnego zgodnego z numerem siedziby stada, w której świnia przebywa powyżej 30 dni;
  1. Świnie oznakowane przed wejściem w życie ustawy zmieniającej w/w ustawę (tj. przed 18.10.2016 r.) uznaje się za oznakowane;
  1. Posiadacze świń nieoznakowanych przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed 18.10.2016 r.), które są starsze niż 30 dni, znakują te świnie w sposób określony w art. 20 ust 2 tzn. ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt,  kolczykiem z numerem siedziby stada na lewym uchu;

Posiadacz świń jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura ARiMR wszystkie zdarzenia dotyczące świń w terminie 7 dni , chyba że siedziba stada znajduje się na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym podlegającym  ograniczeniom, wówczas zgłoszeń należy dokonać terminie 24 godzin.

 

 

 

Informacje szczegółowe oraz wzory wypełnionych zgłoszeń dostępne są na stronie:

http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/IRZ/formularze_IRZ/Instrukcja_obslugi_drukow_dotyczacych_swin.pdf