STYPENDIA SZKOLNE – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzanowie informuje, że osoby zainteresowane otrzymaniem stypendium socjalnego dla dzieci na rok szkolny 2019/2020, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza  528,00 zł miesięcznie, mogą zgłaszać się do tut. OPS celem pobrania wniosku.

Wypełniony i zaopiniowany przez Dyrektora szkoły wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny należy złożyć do GOPS nie później niż do 15 września 2019r.