Leksyn

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Sprawozdanie z badań z dnia 05.03.2020 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 12.03.2019 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 11.08.2018 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 26.01.2018 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 8.03.2017 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 20.09.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 20.09.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 9.06.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 29.03.2016 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 28.12.2015 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 24.09.2015 r.

Sprawozdanie z badań z dnia 2.07.2015 r.