Wybory do Izb Rolniczych

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Nr 151 w Bodzanowie z dnia 8 lipca 2019 roku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacja o rejestracji kandydatów na członków Rad Powiatowych

Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności

Oświadczenie o zgodzie na kandydowanie

Instrukcja przy wypełnianiu listy poparcia dla kandydata

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata (osoby fizycznej)

Informacja o spisie osób uprawnionych do udziału w głosowaniu

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie powołania Komisji Okręgowej

Prawidłowy wzór listy osób popierających zgłoszenie kandydata – osoby prawnej na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Prawidłowy wzór listy osób popierających zgłoszenie kandydata na członka Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej

Zasady wyborów do Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej

Uchwała nr 2/2019 Krajowej Izby Rolniczej z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

Uchwała nr 1/2019 Krajowej Izby Rolniczej z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych