Rada Gminy

Rada Gminy Bodzanów VIII kadencji na lata 2018 – 2023

 

1. Różański Paweł  – Przewodniczący Rady Gminy
2. Janowski Janusz – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
3. Atłaski Leszek
4. Błaszczak Bogusław
5. Bojarski Zbigniew
6. Caban Radosław
7. Dalkiewicz Zofia
8. Jakubowska Anna
9. Kurek Tomasz
10.Lewandowski Krzysztof
11. Niedzielski Waldemar
12. Olewnik Damian
13. Pakieła Alicja
14. Szmulewicz Sylwia
15. Żaglewska Małgorzata

EWIDENCJA KOMISJI STAŁYCH RADY GMINY W BODZANOWIE – VIII KADENCJI

W LATACH 2018-2023

I. KOMISJA REWIZYJNA

1. Żaglewska Małgorzata – Przewodnicząca

2. Pakieła Alicja

3. Jakubowska Anna

II. KOMISJA PLANOWANIA BUDŻETU I FINANSÓW

1. Pakieła Alicja – Przewodnicząca

2. Różański Paweł

3. Niedzielski Waldemar

4. Caban Radosław

III. KOMISJA ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

1. Lewandowski Krzysztof – Przewodniczący

2. Dalkiewicz Zofia

3. Janowski Janusz

4. Atłaski Leszek

5. Olewnik Damian

6. Bojarski Zbigniew

IV. KOMISJA KULTURY, OŚWIATY, ZDROWIA I SPRAW SOCJALNYCH

1. Szmulewicz Sylwia – Przewodnicząca

2. Jakubowska Anna

3. Błaszczak Bogusław

4. Kurek Tomasz

V. DORAŹNA KOMISJA  STATUTOWA

1. Różański Paweł – Przewodniczący

2. Janowski Janusz

3. Żaglewska Małgorzata

VI. KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

1. Waldemar Niedzielski – Przewodniczący

2. Zofia Dalkiewicz

3. Leszek Atłaski