„Senior – WIGOR”

Logo

Adaptacja pomieszczeń budynku w Stanowie dla potrzeb Dziennego Domu Pobytu Senior – WIGOR.

Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków otwartego konkursu ofert edycji 2015 w ramach Rządowego Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2010.

„Senior-Wigor”