Nagrody

Podziękowanie Polskiego Towarzystwa Osób Niepełnosprawnych

Certyfikat – Laur Społecznego Zaufania dla Gminy Bodzanów

Medal PRO MASOVIA przyznany przez Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika

PM1PM2

 

Medal z wizerunkiem Św. Kingi – PATRONKI SAMORZĄDU przyznany przez Starostę Płockiego Pana Mariusza Bieńka

Kinga

 

Partner godny polecenia

Gmina Bodzanów, w ramach NARODOWEGO PROGRAMU PROMOCJI POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, otrzymała rekomendację PARTNER GODNY POLECENIA. Statuetkę i dyplom okolicznościowy odebrał Wójt Gminy – Jerzy Staniszewski, podczas uroczystej gali, która w tym roku odbyła się 18.12.2015 r., pod hasłem: „O Polskiej Przedsiębiorczości przy wigilijnym stole”. Jest to już kolejna nagroda, która trafia do naszej Gminy w tym roku. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie równie owocny.

Akt nadania Statuetka

Mazowiecka Gmina Roku 2015

Gmina roku 2015nagroda_statuetkaGR_mazowiecka

Dyplom uznania dla Urzędu Gminy w Bodzanowie

List gratulacyjny

Certyfikat Przejrzystości Publicznej

Certyfikat Microsoft