Ogólnokrajowe referendum 2015

Pobierz informację o godz. rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji ds. Referendum 2015…

Pobierz skład obwodowych komisji ds. referendum..

Pobierz komunikat o spisie wyborców…

Pobierz Zarządzenie Nr 74/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum w Gminie Bodzanów…

Pobierz Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 24 lipca 2015 r. ..

Pobierz informację Wójta Gminy Bodzanów z dnia 30 czerwca 2015 r. …

Pobierz postanowienie Prezydenta RP z dnia 17 czerwca 2015 r. …

Pobierz uchwałę nr 66/XI/2015 Rady Gminy Bodzanów z dnia 29 czerwca 2015 r. …

Pobierz informację o warunkach udziału w głosowaniu…

Pobierz informację o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym…

Pobierz informację dotyczącą formy składania wniosków dotyczących dopisania dopisania do spisu wyborców…

Pobierz wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym…

Pobierz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w referendum ogólnokrajowym…

Pobierz wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców…

Pobierz zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w referendum ogólnokrajowym…

Pobierz wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania…

Pobierz upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania…