e-deklaracje

Zachęcamy wszystkich właścicieli nieruchomości do składania deklaracji za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Osoby, które nie posiadają profilu zaufanego mogą bezpłatnie zarejestrować swoje konto na portalu ePUAP www.epuap.gov.pl.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi