Nieodpłatna pomoc prawna w 2020 r.

Biuletyn Prawny nr 2

Upadłość konsumencka część I

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Darmowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

Ogłoszenie dotyczące nowelizacji ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej

Anonimowa opinia o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej lub o świadczonym poradnictwie obywatelskim

Wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej na odległość

Ogłoszenie o zmianach w działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego

Zawieszenie porad prawnych udzielanych osobiście

Komunikat Starosty Płockiego

Zgłoszenie porady na odległość

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej 2020 r.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa 2020 r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej 2020 r.