ePUAP

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

Zapraszamy do załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem internetu – ePUAP

Wykaz wybranych spraw centralych do załatwienia przez platformę ePUAP
• Pismo ogólne do podmiotu publicznego
• Wnioskowanie o wydanie dowodu osobistego
• Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
• Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
• Sprawdzenie danych zawartych w rejestrze PESEL i rejestrach mieszkańców i usunięcie niezgodności w przypadku ich wystąpienia
• Wnioskowanie o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
• Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego
• Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
• i wiele innych
Lista spraw ( usług ) centralnych udostępnionych na platformie ePUAP w Katalogu Spraw systematycznie wzrasta – obecnie wynosi 110.

Czym jest ePUAP
ePUAP to skrót nazwy Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej. Jest to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej . Pozwala ona załatwić wiele spraw urzędowych w dowolnym czasie bez wychodzenia z domu na stronie epuap.gov.pl.

Jak korzystać z platformy ePUAP
Aby załatwić sprawę przez internet za pomocą platformy ePUAP, użytkownik musi zarejestrować się w systemie poprzez utworzenie konta użytkownika. Warunkiem korzystania z udostępnionych usług elektronicznych jest posługiwanie się profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym w celu potwierdzenia tożsamości.

Jak założyć profil zaufany ( usługa bezpłatna )
1. Wejdź na stronę ePUAP.
2. Załóż konto.
3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
4. Znajdź najbliższy urząd, w którym będziesz mógł potwierdzić profil zaufany ePUAP.
5. Udaj się do wybranego urzędu, żeby potwierdzić założenie profilu zaufanego.

Profil zaufany możesz też założyć samodzielnie, jeśli masz bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany certyfikatem kwalifikowanym.
1. Wejdź na stronę ePUAP.
2. Załóż konto.
3. Wypełnij wniosek o założenie profilu zaufanego.
4. Potwierdź swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego.

Przykład – jak wysłać pismo ogólne do urzędu na ePUAP

Należy zalogować się na konto ePUAP i przejść ścieżkę: „Katalog spraw” » „Najnowsze usługi” » „Pismo ogólne do podmiotu publicznego” » wybrać „Załatw sprawę” » nastąpi przejście do formularza pisma ogólnego » następnie „Ustaw/zmień adresata” (należy wybrać z listy nazwę adresata dokumentu: Urząd Gminy w Bodzanowie) » i kliknąć „zaadresuj” » wypełnić dokument (ew. dodać załączniki) » kliknąć „Dalej” » i „Podpisz” – wybór podpisania dokumentu – profil zaufany bądź certyfikat kwalifikowany » kliknij „Wyślij” » wyświetli się „Potwierdzenie wysłania wniosku” » w odpowiedzi otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP.xml) potwierdzające przyjęcie dokumentu przez urząd.

Informacja o platformie ePUAP
Instrukcja dotycząca zakładania konta
Profil zaufany ePUAP
Znajdź punkt potwierdzający profil zaufany ePUAP