Przebudowa dróg

1. Drogi gminne – dokumentacja projektowo – kosztorysowa

– droga gminna nr 291702W (Gmina Słupno – Białobrzegi – Niesłuchowo) – ETAP II na odcinku

  od granicy z Gminą Słupno do drogi krajowej nr 62 (Strzelno – Drohiczyn)

– droga gminna nr 290207W w miejscowości Miszewko

– droga gminna w miejscowości Cieśle

– droga gminna w miejscowości Reczyn

– droga gminna w miejscowości Cybulin – Kiełtyki

– droga gminna nr 290220W Stanowo – Osmolinek

– droga gminna Chodkowo – Karwowo Szlacheckie

– droga gminna w miejscowości Stanowo

2. Drogi osiedlowe – dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Utwardzenie dróg osiedla domków jednorodzinnych w Bodzanowie:

ul. Kamińskiego, ul. Wyspiańskiego, ul. Reymonta, ul. Grabowskiego odcinek od Kamińskiego

do Reymonta, ul. Czysta odcinek od Świerczewskiego do Brzozowej, ul Brzozowa odcinek od

Czystej do Sz. Szeregów,  ul. Sz. Szeregów odcinek od Broniewskiego do Chopina.

 3. Drogi powiatowe – dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Droga powiatowa nr 2957W Krawieczyn – Małoszewo realizowana w partnerstwie

z Powiatem Płockim na podstawie porozumienia z dnia 21.07.2015 r.

4. Drogi powiatowe – roboty budowlane

– przebudowa drogi powiatowej nr 2948W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin – Rogowo

  Zadanie realizowane w partnerstwie z Powiatem Płockim na podstawie porozumienia

  z dnia 10.09.2015 r.

– przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 2956W Bodzanów – Kępa Polska

  na odcinku długości 6.170 km

  Powiat Płocki złoży wniosek o dofinansowanie zadania z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej

  infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2020″.

  Powiat Płocki zrealizuje zadanie w partnerstwie z Gminą na podstawie porozumienia.