Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

1. Wójt Gminy Bodzanów informuje, że gmina pozyskała środki finansowe w ramach konkursu nr 2/POIiŚ/9.3/2013 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej” (realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013, Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna) na realizację projektu pn. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów.
2. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów prezentacja
3. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ Plakat
4. Ankieta dla mieszkańców (osób fizycznych i prawnych) w ramach realizacji zadania pn. „Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów”
5. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla rozwoju infrastruktury i środowiska
– uchwała w sprawie zatwierdzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
6. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
– prognoza oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów
– Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Bodzanów