Do Sejmu i Senatu RP 2015

Informacja dot. Obwodowych Komisji Wyborczych

Komunikat z dnia 22 października 2015 r.

Zarządzenie nr 101/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: powołania do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Bodzanów.

Zarządzenie nr 100/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 20 października 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej.

Plakat dot. techniki głosowania w wyborach do Sejmu RP

Plakat dot. techniki głosowania w wyborach do Senatu RP

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 6 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 38

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 6 października 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w okręgu wyborczym nr 16

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu Gminy Bodzanów

Zarządzenie nr 96/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: powołania  do składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej w Gminie Bodzanów.

Zarządzenie nr 95/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: zapewnienia obsługi informatycznej Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

„Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP”

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM

https://youtu.be/7rFWptIsegA

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SEJM (język polski migowy)

https://youtu.be/vEzWelABjOk

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT

https://youtu.be/lWIth5P0jqE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Technika głosowania SENAT (język polski migowy)

https://youtu.be/kbmaXGbjZE8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Termin i technika głosowania
https://youtu.be/TX03DuUkFto

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie korespondencyjne
https://youtu.be/Ko3VCbZH0vE

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie korespondencyjne (wersja animowana)
https://youtu.be/8Hjh3pNzBC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Uprawnieni
https://youtu.be/yTv5sjk3gZY

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni
https://youtu.be/aVAf9K3QTC0

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Niepełnosprawni (wersja animowana)
https://youtu.be/IFL6JFx1gD8

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą
https://youtu.be/3X0vlqd4l18

Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 2015 – Głosowanie za granicą (wersja animowana)
https://youtu.be/q-O50REiElM

Bezpośredni link do kanału YouTube, gdzie zamieszczane są wszystkie materiały wideo:
https://www.youtube.com/channel/UC0QkQmdh1jSuntKardYq-Tw

Prezentacja dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2015

Poradnik dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2015

Zarządzenie nr 94/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 7 października 2015 r. w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej

Zarządzenie nr 93/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego wsparcia systemu informatycznego w wyborach do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 92/2015 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 5 października 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Bodzanów

Zgoda na przyjęcie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Wniosek o dopisanie wyborcy do spisu wyborców

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 22.09.2015 r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 16.09.2015 r.

Wyciąg z obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 24.08.2015 r.

Postanowienie Prezydenta RP z dn. 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej oraz do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej