Pepłowo

dawniej: Peplono – nazwa dzierżawcza od nazwy osobowej Pepło. W gwarze polskiej „pepłać” znaczy: pluskać lub mówić od rzeczy, niewyraźnie seplenić. Pierwsza wzmianka: rok 1433. Wieś szlachty zagrodowej od XVI w., zasiedlona przez Pepłowskich herbu Szeliga i podzielona na przysiółki zmieniające nazwy. W XVIII Zawidzkich, 1817 Mieczyńskiego, od 1818 Dunin – Mieczyńskich. Oni to wznoszą w 4 ćwierci XIX w. dwór – w charakterze willi szwajcarskiej, murowany z cegły, otynkowany, na podmurówce z granitu, z narożami boniowanymi, parterowy, na planie kwadratu, siedmioosiowy, od frontu ryzalit poprzedzony gankiem o czterech kolumnach i tarasem na piętrze, osłonięty dachem, dach czterospadowy.

W roku 1888 Pepłowo to  wieś i folwark starannie prowadzony, z piękną pasieką. Stoi tu też wiatrak. Od roku 1890 majątek należy do Lasockich. Lasoccy zakładają park wokół dworu według projektu Stefana Celichowskiego z 1905 roku – malowniczo rozplanowany na wyniesieniu terenu z centralnie położonym dworem, nad stawami.