Do Sejmu i Senatu RP 2019

Dyżur Urzędnika Wyborczego

Informacje o rozpoczęciu pracy przez Obwodowe Komisje Wyborcze

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 września 2019r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 38 w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Płocku z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 16 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Składy OKW

Prezentacja dla członków OKW – przykłady oddania głosu ważnego i nieważnego

Postanowienie NR 388/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie NR 366/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 20 września 2019 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w gminie Bodzanów.

Informacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 13 września 2019 r. (losowanie członków OKW).

Zarządzenie nr 101/2019 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zapewnienia obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku.

Obwieszczenie Wójta Gminy Bodzanów z dnia 9 września 2019 r.

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 4 września 2019 r.

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Informacja o uprawnieniach wyborów niepełnosprawnych

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju

Zarządzenie nr 98/2019 Wójta Gminy Bodzanów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie: powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie nr 336/2019 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Bodzanów na stałe obwody głosowania, ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Zgłoszenie kandydata na członka OKW – uzupełnienie przez Komisarza Wyborczego spośród wyborców

Informacja Wójta Gminy Bodzanów z dnia 14 sierpnia 2019 r.

Zgłoszenie kandydatów na członków OKW

Wyciąg z Obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP