INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY DLA OSÓB KTÓRE UCIERPIAŁY W WYNIKU WICHURY

W wyniku wystąpienia na terenie naszej gminy huraganowego wiatru zostało uszkodzonych wiele budynków. Do oszacowania powstałych strat Wójt Gminy powołał stosowną komisję, która dokonała oględzin w terenie i sporządziła protokoły, celem przedłożenia ich jak najszybciej Wojewodzie Mazowieckiemu.  Zgodnie z wytycznymi wojewody w pierwszej kolejności szacowane były straty w budynkach mieszkalnych.  Obecnie trwa szacowanie strat, jakim uległy również budynki gospodarcze i inwentarskie celem przedłożenia stosownych protokołów wojewodzie. Czekamy na decyzję wojewody czy budynki gospodarcze i inwentarskie zostaną również objęte pomocą z budżetu państwa.

Biorąc pod uwagę trudną sytuację mieszkańców, jak również warunki atmosferyczne, tuż po zdarzeniach urząd gminy z pomocą jednostek straży pożarnych podjął działania polegające na doraźnym zabezpieczeniu mienia u osób poszkodowanych.

Po zapoznaniu się z pracami komisji Wójt Gminy, nie czekając na decyzje wojewody,  zadecydował o przyznaniu zasiłków celowych z budżetu gminy mieszkańcom, których domy dotknęła wichura. Pierwszą pomoc otrzymali 23 sierpnia br., kolejna zostanie wypłacona z chwilą otrzymania przez Gminę Bodzanów  dotacji z rezerwy celowej budżetu państwa, na którą 18 sierpnia br.  złożyła zapotrzebowanie.