Ogłoszenie o przetargu

O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Bodzanów, działając na podstawie art. 37 ust.1 i art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 518, z późn. zm.) ogłasza I- przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu o nr ewid. geod. 200/25 Czytaj więcej