Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych – „Przebudowa drogi gminnej: dr. 290220W – Stanowo – dr. 290219W w m. Stanowo”

Pobierz informację